NieuwsWerkgelegenheid en onderwijs

Het techniek loket

By 12 februari 2020 No Comments
 
 

Het techniek loket

Het voortgezet onderwijs en het MBO werken samen in het kader van Sterk Techniek Onderwijs, onder de noemer “Het Techniek Loket”. Het loket in Noordoost-Brabant waar onderwijs, ondernemers en overheid samen werk maken van een kansrijke toekomst in de techniek en technologie. Om een krachtige economische regio te blijven is de noodzaak aan goed gekwalificeerde mensen voor de technische en technologische arbeidsmarkt groot.

Technisch en technologisch talent kan zich alleen ontwikkelen als onderwijs, overheid en ondernemers samen zorgen voor kansrijk onderwijs. Het doel is om duizenden leerlingen warm te maken voor de wereld van techniek en technologie.

Hiervoor worden de techniekprofielen aangepast naar Smart Building, Smart Mobility en Smart Technology. Dit vindt plaats door een eigentijdse inrichting van lokalen, het inzetten van VR, AR en robotisering. Tevens wordt de samenwerking met het bedrijfsleven verder versterkt. Kinderen worden op vroege leeftijd al geïnteresseerd voor techniek en technologie zodat zij op een latere leeftijd een bewustere keuze kunnen maken. Op het Fioretti College is onder meer een modern technieklokaal ingericht, dit is op vrijdag 7 februari officieel geopend en in gebruik genomen. Verder wordt er hard gewerkt aan het versterken van de technologie-route voor leerlingen van MAVO voor een verbeterde leerlijn VMBO-MBO. Hierin veel aandacht voor praktische vaardigheden, vaardigheden 21e eeuw en soft skills.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arent van Dijk (arent@pom.nl, 0653750489) of kijk op zie www.hettechniekloket.nl.

Berry van der Velden