Glasnet

Een unieke, volledig open en in eigen beheer aangelegd zakelijk glasvezelnetwerk
Glasnet Veghel B.V. zorgt voor de realisatie van het glasvezelnetwerk, individuele bedrijfsaansluitingen, instandhouding en onderhoud van het netwerk (laag  1) en de belichting van het netwerk (laag  2). Klanten/abonnees dienen zelf contracten af te sluiten met dienstenleveranciers voor de levering van diensten zoals internet, telefonie, televisie, PIN, beveiliging, VPN, back-up, etc. (laag  3).
In principe kunnen alle dienstenleveranciers via het netwerk diensten leveren aan de bedrijven die aangesloten zijn op het netwerk, aangezien het een open netwerk is.

Het zakelijke glasvezelnetwerk van Glasnet Veghel B.V. ligt o.a. op de bedrijventerreinen De Amert, De Dubbelen, Doornhoek en Poort van Veghel in Veghel, Molenakker in Erp en bedrijventerrein Duin e.o. in Schijndel.
Het primaire doel van Glasnet Veghel B.V. is het mogelijk maken en in stand houden van een zakelijk glasvezelnetwerk met een open structuur en tegen zo laag mogelijke kosten. Door in eigen beheer een open glasvezelnetwerk voor en door ondernemers aan te leggen en te exploiteren, kunnen ondernemers zelf invloed uitoefenen op de exploitatie van het netwerk.

De ontwikkelingen op het gebied van glasvezel staan niet stil, evenals de activiteiten van Glasnet Veghel B.V.. Bedrijven worden meer en meer afhankelijk van communicatie, internet, e- mail, etc. en de bedrijfsvoering is hier dan ook op afgestemd. Dit houdt ook in dat er continue aandacht is vanuit Glasnet Veghel B.V. om de bedrijfszekerheid zo optimaal mogelijk te borgen en het netwerk continue up-to date te houden. Daarnaast wordt de dienstverlening en het  aantal dienstverleners steeds uitgebreider, hetgeen ook tot meer mogelijkheden en voordelen voor de abonnees van Glasnet Veghel B.V. leidt.

Enthousiast?
Doe mee en laat uw bedrijf aansluiten. Kijk voor meer informatie op de website, neem contact op met Jos van Asten via info@glasnetveghel.nl of vul onderstaand formulier in.

Neem contact met mij op

  • De informatie die ingevuld wordt op dit formulier wordt alleen gebruikt voor communicatie over collectieve inkoop.

Glasnet Veghel B.V. is in 2007 opgericht op initiatief van de ondernemersverenigingen Ondernemend Veghel en EBK die zich hebben verenigd in de Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel.
De Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel is momenteel enig aandeelhouder van Glasnet Veghel B.V., een B.V. zonder winstoogmerk die dus kostendekkend opereert en hierdoor ook lage abonnementstarieven kan garanderen voor nu en in de toekomst.
Er zijn ruim 300 aansluitingen gerealiseerd, waarvan ongeveer 90% operationeel is.