Skip to main content
Nieuws

Fossielvrij Meierijstad

By 28 februari 2023No Comments
 
 

Fossielvrij Meierijstad

Op weg naar een fossielvrij Meierijstad met duurzame bedrijventerreinen
Vandaag overhandigden de gemeente Meierijstad en het georganiseerde bedrijfsleven de propositie “Fossielvrij Meierijstad” aan gedeputeerde Ronnes van provincie Noord-Brabant. Om aan te geven welke kansen een fossielvrije economie in Meierijstad biedt voor Noord-Brabant en te vragen samen hierin op te trekken voor een duurzaam, toekomstbestendig Brabant.

Plan van Aanpak “Grote Oogst Veghelse bedrijventerreinen”
Tijdens een bijeenkomst, waarbij naast de provincie en de gemeente ook de top van het bedrijfsleven in Meierijstad aanwezig was, vond ook de ondertekening van het plan van aanpak “Grote Oogst Veghelse bedrijventerreinen” plaats. Dit project is onderdeel van de provinciale “Grote Oogst”-aanpak, waarmee de provincie Noord-Brabant een impuls wil geven aan het verduurzamen van bedrijventerreinen. De provincie heeft voor de uitvoering op de Veghelse bedrijventerreinen een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld. De gemeente Meierijstad voegt hier hetzelfde bedrag aan toe. En ook het bedrijfsleven en de Rabobank leggen samen € 250.000 in. Naast deze partijen zijn ook Enexis en het waterschap betrokken.

Realisatie van lokale collectieve energienetten
De eerste stap op weg naar een fossielvrij Meierijstad is het realiseren van een lokaal collectief energienet. Tijdens de bijeenkomst presenteerden Essent en Kuijpers de eerste uitkomsten van een quickscan naar de kansen en mogelijkheden voor de realisatie van een lokaal collectief energienet op de Veghelse bedrijventerreinen. Dit project biedt veel potentie om te verduurzamen, energieopwek en -afname aan elkaar te koppelen, collectief invulling te geven aan de duurzaamheidsambities en door te kunnen blijven ontwikkelen. Lees in dit kader ook het volgende artikel.