Skip to main content
 

Energie

Het POM ondersteunt bedrijven bij het beperken van de energiekosten door middel van collectieve inkoop van elektriciteit en het ontzorgen van bedrijven door alle administratieve lasten uit handen te nemen. Het is namelijk voor een zelfstandig ondernemer bijna niet te doen om zó nauwkeurig aangesloten te zijn en te blijven op de ontwikkelingen op de energiemarkt.
Bijna 200 bedrijven hebben inmiddels ervaren dat zij dit werk met veel vertrouwen aan het POM kunnen overlaten. En niet zonder resultaat! De afgelopen jaren zijn zowel voor gas als voor elektriciteit besparingen gerealiseerd van enkele honderdduizenden euro’s ten opzichte van individuele energieprijzen. Dit is dus het voordeel van een sterk collectief.

De mogelijkheid wordt geboden om in te kopen op zowel de ICE Endex termijnmarkt (vaste prijs) als de EPEX / LEBA dagmarkt (variabele prijs). Het belang van het POM is namelijk de beste prijs voor energie. Middels dit concept wordt er optimaal gebruik gemaakt van de inkoopmogelijkheden op de energiemarkt en kunnen we te alle tijde inspelen op de marktontwikkelingen

Samenwerking met Scholt Energy
Scholt is een energiepartner uit Valkenswaard voor de zakelijke markt in Nederland, België en Duitsland. Als Brabants familiebedrijf hanteren zij en andere werkwijze dan de traditionele leveranciers. De traditionele leveranciers sturen vaak aan op een volledig vaste prijs waarbij je geheel afhankelijk bent van het moment van inkopen. Scholt biedt haar klanten de mogelijkheid om in te kopen op zowel de ICE Endex termijnmarkt (vaste prijs) als de EPEX / LEBA dagmarkt (variabele prijs). Op deze manier krijgen we de beste prijs voor energie. Door de samenwerking met Scholt maken we optimaal gebruik van de inkoopmogelijkheden op de energiemarkt en kunnen we te alle tijde inspelen op de marktontwikkelingen.

Bijdrage aan Platform Ondernemend Meierijstad
Voor uw deelname aan de collectieve inkoop, brengen wij een kleine bijdrage in rekening:

  • Elektriciteit: bij een verbruik van minder dan 6.000 kWH € 25 ex BTW, verbruik tot 80.000 kWh € 75 ex BTW, bij een verbruik van meer dan 80.000 kWh € 150 ex BTW. Elke 2e of volgende locatie op naam van dezelfde rechtspersoon € 25 ex BTW.
  • Gas: bij een verbruik kleiner dan 2.000 m3 € 25 ex BTW, verbruik tot 10.000 m³ € 75 ex BTW, bij een verbruik van meer dan 10.000 m³ € 150 ex BTW. Elke 2e of volgende locatie op naam van dezelfde rechtspersoon € 25 ex BTW.

Deelname
Om deel te nemen aan de collectieve inkoopactiviteiten voor gas en/of elektriciteit dient u lid te zijn van één van de bij POM aangesloten ondernemersverenigingen.

Mocht u vervolgens besluiten om mee te doen in het collectief, dan dient u een getekende mandaat aan het POM af te geven. Dit kan -ook als u meer informatie wenst- via Marjon van der Pol marjon@pom.nl of vul onderstaand formulier in.

Neem contact met mij op

  • De informatie die ingevuld wordt op dit formulier wordt alleen gebruikt voor communicatie over collectieve inkoop.
EnergieNieuws
7 november 2023

Oplossingen voor netcongestie

Collectief aan de slag Na de kickoff-bijeenkomst “verduurzaming Veghelse bedrijventerreinen” op 5 oktober 2023 zijn de eerste concrete stappen gezet om oplossingen te creëren voor netcongestie. Ondernemers op de Veghelse bedrijventerreinen gaan samen aan de slag om te komen tot een of meerdere Groeps Transport Overeenkomsten (GTO’s). Waarom collectief? De komende jaren komt er geen extra ruimte op het energienet.…
EnergieNieuws
22 mei 2023

Lokaal collectief energienet

In een van de eerdere berichten over dit thema hebben we informatie gedeeld rondom de opzet van het Lokaal Collectief Energienet (LCE) voor de Veghelse bedrijventerreinen: de manier om door middel van samenwerking netcongestie tegen te gaan, voldoende (net)capaciteit beschikbaar te houden, fossielvrij te kunnen ondernemen en kosten te besparen. Deze aanpak gaan we eerst uitrollen op de Veghelse terreinen,…
EnergieNieuws
6 april 2023

Op naar een lokaal collectief energienet

Eerder hebben we een onderzoek van Essent Infra en Kuijpers aangekondigd naar de mogelijkheden voor de realisatie van een eigen collectieve lokaal energie op de Veghelse bedrijventerreinen. Hiervoor is samenwerking tussen bedrijven noodzakelijk, zodat de totale capaciteit een energie, de verschillende gebruiksprofielen, flexibiliteit, opwek en afname, inzet van batterijen voor opslag van energie, etc. leidt tot een optimale verdeling van…
EnergieNieuws
25 juli 2022

Netcongestie

Nadat TenneT in juni dit jaar aankondigde dat er geen ruimte meer is op de energienettten in Brabant en Limburg, is al veel gesproken over oplossingen voor deze zogenaamde “netcongestie”. Feit is dat grootverbruikaansluitingen geen nieuwe aansluiting kunnen krijgen, geen elektriciteit meer kunnen terug leveren aan het net en zelfs de gecontracteerde capaciteit van een bestaande aansluiting niet kan worden…
EnergieNieuws
4 juli 2022

Energietips

Op 8 juni jl. kondigde TenneT aan dat het hoogspanningsnet in Limburg en Noord-Brabant nagenoeg aan de maximale capaciteit zit. Hierdoor komt er een voorlopige stop voor bedrijven en instellingen met een grootverbruikaansluiting (groter dan 3x80 Ampère en particulieren). Energiebesparing, elektrificatie, waterstof, duurzame opwek van energie (zon en wind) en – vooral – bundeling van diverse kansen en mogelijkheden, zullen…
EnergieNieuws
13 juni 2022

Elektriciteitsnet is vol

Op 8 juni jl. kondigde TenneT aan dat het hoogspanningsnet in Limburg en Noord-Brabant nagenoeg aan de maximale capaciteit zit. Hierdoor komt er een voorlopige stop voor bedrijven en instellingen die een aansluiting op het elektriciteitsnet van TenneT willen of hun bestaande aansluiting willen verzwaren. Dit geldt zowel voor de afname als invoeding van elektriciteit. Voor kleinverbruikers (zoals bedrijven met…
EnergieNieuws
2 mei 2022

Subsidieregeling SDE++

Ga je hernieuwbare (duurzame) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kun je subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Met deze regeling worden bedrijven geholpen bij het verminderen van de CO2-uitstoot. Op 28 juni 2022 gaat de SDE++ weer open. Een enorm bedrag van 13 miljard euro is beschikbaar. Belangrijk voor de voorbereiding is dat: de noodzakelijke vergunningen binnen…
EnergieNieuws
1 maart 2022

Ontwikkelingen op de energiemarkt

Onderstaand geven we de prijsontwikkelingen op de energiemarkt sinds eind 2020 weer inclusief de invloed van de Russische inval in Oekraïne op de (toekomstige) energieprijzen. We hopen hiermee meer inzicht te geven in de huidige ontwikkelingen en wat dit de komende periode kan betekenen voor de energieprijzen.Sinds eind 2020 zitten de brandstof- en energieprijzen in de lift. De belangrijkste oorzaak…
Energie
10 november 2021

Verplicht zonnepanelen

Tijdens de raadsvergadering op 4 november waarin besloten is over de bedrijventerreinbehoefte is ook een motie aangenomen om op nieuw uit te geven bedrijfsgrond te verplichten dat de daken van zonnepanelen voorzien worden. Vanuit POM, ZLTO en Cumela hebben wij de gemeenteraad geïnformeerd over de actuele situatie met betrekking tot netcongestie die ervoor zorgt dat er geen nieuwe grootverbruikaansluitingen aangesloten…
Energie
20 oktober 2021

Last van netcongestie

Teruglevering van energie aan het energienet is niet meer vanzelfsprekend. Nieuwe initiatieven voor de aanleg van grootschalig zon op dak (vanaf 10.000 m2) krijgen van Enexis op dit moment te horen dat deze niet aangesloten kunnen worden op het elektranet en dus geen energie kunnen terug leveren aan het netwerk. Dit zet een rem op verdere verduurzaming.Omdat de zogenaamde netcongestie…
CollectiefEnergie
3 mei 2021

Resultaten collectieve energie-inkoop

We kunnen terugkijken op een zéér geslaagd 2020 wanneer we spreken over de collectieve energie-inkoop met onze partner Scholt Energy. In het najaar van 2018 zijn we de samenwerking met Scholt gestart, wat heeft geresulteerd in een besparing van € 155.000,- in het eerste leveringsjaar (2019) voor het collectief. Dit komt door een goede strategie waarbij we op de juiste…
Energie
5 mei 2020

Daar krijg je energie van

Mooie samenwerkingsvormen of inspirerende bedrijfsbezoeken… bij POM organiseren we graag activiteiten waar je energie van krijgt. Maar wist je dat je ook voor collectieve energie-inkoop bij ons terecht kunt? Op die manier bedingen we lagere energieprijzen en dus financieel voordeel voor de aangesloten ondernemers. En dat is altijd prettig, maar zeker nu. Niet voor niets doen ruim 200 (veelal MKB-)bedrijfsvestigingen…