Bestuurdersbijeenkomst POM

Op maandag 24 juni zijn de bestuursleden van de vier verenigingen die aangesloten zijn bij het POM samengekomen. Het belangrijkste van deze avond was gezamenlijk nadenken over de toekomst van POM. De eerste jaren van POM werden geëvalueerd en er zijn voorstellen gedaan voor de komende drie jaar. Over de onderwerpen toekomstvisie, speerpunten en organisatie hebben we onze ideeën met elkaar gedeeld. Alle suggesties en opmerkingen zullen in de komende maanden verder worden uitgewerkt, waarna de bestuurders in het najaar een besluit nemen over de aandachtspunten voor de komende drie jaar.