Skip to main content
 

Bereikbaarheid & mobiliteit

Wie niet bereikbaar is staat stil… 

Niet vreemd dat bereikbaarheid & mobiliteit een van de belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst zijn. Meierijstad ligt gunstig maar dat moet in de toekomst ook zo blijven. 

Door onderstaande punten aan te pakken verbeteren we de bereikbaarheid van Meierijstad voor inwoners, werknemers, bezoekers en bedrijfsmatig verkeer en blijft Meierijstad aantrekkelijk om te werken, te wonen en te leven:

  • de verbreding van de A50 tussen Eindhoven en Nijmengen,
  • de verbetering vande doorstroming op de N279 tussen Veghel en Asten,
  • realisatie van de bedrijventerreinontsluiting Keldonk-Doornhoek en een extra ontsluiting van bedrijventerrein De Dubbelen,
  • het fietsverkeer gaat de komende jaren fors toenemen door de realisatie van snelfietsroutes,
  • transport over water neemt o.a. verder toe doordat de Zuid-Willemsvaart en Veghelse haven goed bereikbaar zijn voor de schepen van de toekomst,
  • de mobiliteitsaanpak levert ook een bijdrage aan het verminderen van de files en opstoppingen doordat meer autoverkeer van de weg wordt gehaald,
  • het fietsgebruik door werknemers neemt fors toe, de eleketrische fiets biedt voor veel werknemers een goed en gezond alternatief voor de auto,
  • ‘smart hub’ in/nabij Veghel: een centrale (parkeer)voorziening nabij infrastructurele knooppunten als de N279 en de A50 voor auto’s (overdag) en vrachtwagens (‘s nachts) met de beschikking over verschillende mobilitieitsvormen als collectief vervoer, H(OV), (elektrische) leenfietsen, elektrische steps, deelauto’s, stadsdistributie, boodschappen- en pakketdiensten, etc.

Jos van Asten

Herman Molenaar

BereikbaarheidVisie
28 juli 2021

Mobiliteitsvisie

Wij hebben kennis genomen van de “Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad”. In algemene zin willen wij onze waardering uitspreken voor de visie en de totstandkoming hiervan waarin een groot aantal partijen zijn betrokken. Bereikbaarheid, mobiliteit, doorstroming en veiligheid is van belang voor alle inwoners en ondernemers in de gemeente Meierijstad. Namens 900 aangesloten werkgevers in de gemeente Meierijstad is het Platform Ondernemend…
BereikbaarheidNieuws
27 oktober 2020

Maximumsnelheid N279

Het voorstel om de snelheid op de N279 noord tussen Veghel en Den Bosch te verhogen naar 100 km/u is van de baan. POM heeft gereageerd om de voorstellen en na onderzoek door de provincie is geconcludeerd dat de verhoging niet doorgezet wordt. Dit onder andere vanwege de hoge kosten die dit met zich mee brengen en de beperkte reistijdwinst.…
BereikbaarheidNieuws
6 oktober 2020

Toekomstvisie openbaar vervoer 2040

Recent is de Toekomstvisie OV 2040 (NoordOost-brabant) ondertekend. De visie onderschrijft de noodzakelijke investeringen in het openbaar vervoer en het spoornetwerk tot en met 2040. Het gaat dan om verbetering en toevoegingen op infrastructuur en verbetering van de dienstregeling. Met een kostenplaatje van ruim 5 miljard euro voor heel Zuid-Nederland zijn de ingrepen aanzienlijk, maar wel noodzakelijk om de provincies…
Bereikbaarheid
26 mei 2020

18 juni: Komen tot fietsstimulering

Aan de slag gaan met fietsstimulering. Het is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Je kunt immers zelf je eerste stappen zetten, maar hoe overtuig je je directie van nut en noodzaak? In dit webinar kijken we naar welke stappen je als werkgever kunt zetten om tot nieuw beleid of maatregelen te komen. We helpen je met praktische tips en tricks…
BereikbaarheidWebinars
26 mei 2020

11 juni: Logistiek

Het snelwegtraject van de A2, tussen de knooppunten Vught en Deil, was tot voor kort een grote hindernis voor het bedrijfsleven door lange files tijdens de spits. Hoewel de wegen momenteel nog rustig zijn, is de verwachting dat de files na de coronacrisis terugkeren. Juist ook in de anderhalve meter samenleving, waarbij reizen per openbaar vervoer extra risico’s met zich…
BereikbaarheidWebinars
5 mei 2020

28 mei: Sjees (vervolg)

De inhoud van dit webinar vullen we definitief in aan de hand van de eerste SJEES webinar op 7 mei. Onderwerpen die we in potlood al hebben opgeschreven zijn fiscaliteiten rondom de (lease) fiets en het uitproberen van ebikes en speed pedelecs. Wordt vervolgd dus!Datum: donderdag 28 mei 2020 Tijd: 10.00 tot 10.45 uur Organisatie: Brabants Mobiliteitsnetwerk Presentatie: Marjolein van…
Bereikbaarheid
5 mei 2020

7 mei: Sjees

Onderzoek wijst uit dat mensen de fiets nu vaker gebruiken om even een frisse neus te halen. Eerste berekeningen tonen aan dat als de 1,5 meter blijft gelden, de capaciteit van bussen, treinen en stations te klein is om alle reizigers te vervoeren. Alternatieve vervoersoplossingen zoals de fiets komen in beeld. Wat kun jij als werkgever nú doen om te…
BereikbaarheidWebinars
5 april 2020

15 oktober: Een andere kijk op fietsfaciliteiten

Stallen, laden, douchen, omkleden, lenen, delen, repareren: er komt wat bij kijken als jij je medewerkers de juiste fietsuitrusting op de werkplek wilt kunnen bieden. Met welke fietsvoorzieningen help jij je medewerkers nu echt in het zadel? Wat is absoluut noodzakelijk als het gaat om stallingen en service? En waar ben je vanuit wettelijke regels eigenlijk verplicht? Wat is handig…
BereikbaarheidNieuws
3 maart 2020

Spitsmijding A2

Als je elke ochtend met je voertuig(en) en/of uw goederen aanschuift op de A2 tussen de knooppunten Vught en Deil, zul je zeker wel geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden om daar iets aan te veranderen. De Provincie Noord-Brabant wil bedrijven die veel op dit traject rijden namelijk helpen om de spits te mijden. Daartoe is een logistiek makelaar aangetrokken die…
BereikbaarheidWebinars
5 februari 2020

29 oktober: Deelmobiliteit

Kies nu voor duurzaamheid. Met dit webinar inspireren en stimuleren we werkgevers het coronamomentum aan te grijpen hun mobiliteitsbeleid verder te verduurzamen. We bieden concrete handvatten om bewuste keuzes te maken in de manier waarop medewerkers reizen. Wat zijn de mogelijkheden en kansen van deelmobiliteit voor medewerkers? We belichten ter inspiratie verschillende concepten. Wie zijn de gebruikers en hoe maak…
BereikbaarheidDuurzaamheidNieuws
28 oktober 2019

Stimulering fietsverkeer

Meer en intensiever gebruik van de (elektrische) fiets leidt tot minder files. En er zijn nog veel meer voordelen, voor werkgevers én werknemers. Denk aan gezondere en fittere werknemers, kostenbesparingen, profilering als aantrekkelijke en duurzame werkgever, minder ruimte voor parkeerplaatsen, minder stress, minder ziekteverzuim en méér productiviteit, creativiteit, werkplezier en -geluk. Redenen genoeg dus om actief met fietsstimulering aan de…
BereikbaarheidNieuws
26 augustus 2019

Operatie Market Garden 2019

Ook dit jaar bij 75 jaar Operatie Market Garden vindt er een grote  herdenking plaats o.a. met het rijden van de oude route p zaterdag 14 en zondag 22 septembermet historische militaire voertuigen. Op zaterdagmiddag de 14e en zondagochtend de 22e  is de Corridor voor verkeer afgesloten en worden er omleidingen ingesteld. O.a. verkeer van en naar de Dubbelen (doorgang…
BereikbaarheidNieuwsVeiligheid
24 juni 2019

Nieuwe slagboominstallatie De Dubbelen 

Op 10 en 11 juli zullen ’s nachts werkzaamheden plaatsvinden aan de Montgomeryweg op bedrijventerrein De Dubbelen in Veghel. Op deze weg zal namelijk ook een dynamische slagboominstallatie - net als op de Kennedylaan – worden geplaatst, waardoor bedrijventerrein De Dubbelen in de nachten en weekenden vanuit 2 kanten toegankelijk is. Uiteraard zijn beide locaties van camera’s voorzien om de…
BereikbaarheidNieuws
3 april 2019

Meerdaagse afsluiting A50

Komende zomer -in de periode van vrijdag 19 juli tot donderdag 25 juli- zullen werkzaamheden aan de A50 plaatsvinden tussen de aansluiting Zeeland (afrit 14) en knooppunt Paalgraven in de rijrichting Eindhoven - Nijmegen. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren geldt het volgende: Tussen Veghel-Noord (afrit 12) en Zeeland (afrit 14) is de A50 open. De A50 is bij…
BereikbaarheidBijeenkomsten
14 maart 2019

14 maart: Bereikbaarheidsdebat

Een goede bereikbaarheid is voor bedrijven van levensbelang, zowel voor de aan- en afvoer van producten, maar ook voor personeel. Vooruitlopend op de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart a.s. organiseert het Platform Ondernemend Meierijstad (POM) samen met evofenedex op donderdag 14 maart a.s. - 'HET Brabantse bereikbaarheidsdebat'.Meierijstad is een economische hotspot en groeit uit haar jasje. Met bijna…
BereikbaarheidNieuws
25 februari 2019

Brabants Mobiliteitsnetwerk

De gemeente en het POM werken samen om Meierijstad bereikbaar te houden. Dit uit zich o.a. in infrastructuur (o.a. verbreding van de N279 Veghel – Den Bosch, verbetering doorstroming N279 Veghel – Asten, onderzoek naar verbetering van de doorstroming op de A50, realisatie bedrijventerreinontsluiting Keldonk-Doornhoek en onderzoek naar een nieuwe bedrijventerreinontsluiting aansluitend op bedrijventerrein De Dubbelen), maar de komende jaren…