Skip to main content
BereikbaarheidNieuws
18 januari 2022

N279 & Onderhoud Taylorbrug

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 15 december 2021 het inpassingsplan N279 Veghel-Asten vernietigd. De uitspraak grote gevolgen voor de planning, uitvoering en financiën van het project en heeft ook een forse impact op verbonden projecten in de regio.
DuurzaamheidNieuws
1 december 2021

Het belang van klimaatadaptatie

Het klimaat is aan het veranderen. De belangrijkste effecten van klimaatverandering zijn hitte, droogte, meer neerslag en een hogere zeespiegel zijn. Als je je voorbereidt, heb je minder last van deze effecten: in en om je bedrijf is het koeler, je bedrijfsprocessen zijn voorbereid op stijgende temperaturen, een klimaatbestendig pand biedt een prettige werkomgeving en je bedrijfskavel is zodanig ingericht…
Nieuws
1 december 2021

Onze bomen

Vanuit duurzaamheidsoverwegingen en omdat de nieuwjaarsreceptie 2021 niet doorging, hebben wij 900 bomen laten planten, één voor elke aangesloten ondernemer bij POM. Maar hoe gaat het nou met “onze” boompjes? Afgelopen plantseizoen zijn op voormalig agrarische gronden inheemse boomsoorten aangeplant die kenmerkend zijn voor leembossen, zoals de haagbeuk, winterlinde, zomerlinde en de fladderiep. Het gaat gelukkig goed met de jonge…
EnergieNieuws
10 november 2021

Verplicht zonnepanelen

Tijdens de raadsvergadering op 4 november waarin besloten is over de bedrijventerreinbehoefte is ook een motie aangenomen om op nieuw uit te geven bedrijfsgrond te verplichten dat de daken van zonnepanelen voorzien worden. Vanuit POM, ZLTO en Cumela hebben wij de gemeenteraad geïnformeerd over de actuele situatie met betrekking tot netcongestie die ervoor zorgt dat er geen nieuwe grootverbruikaansluitingen aangesloten…
BedrijfshuisvestingNieuws
10 november 2021

Uitbreiding bedrijventerreinen

Vanuit POM zijn we het afgelopen jaar betrokken geweest bij het onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerreinen, dat door adviesbureau Stec Groep is uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Omdat we zorgvuldig moeten omgaan met de ruimte in Meierijstad, is een goede onderbouwing noodzakelijk. Op die manier kunnen goede afwegingen en keuzes worden gemaakt ten aanzien van benutting van deze…
NieuwsOnderwijs en arbeidsmarkt
10 november 2021

Laaggeletterdheid

In Nederland hebben namelijk 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven of rekenen. Dat is 1 op de 6 mensen! Grote kans dat ook iemand in jouw werkomgeving laaggeletterd is.Vaak wordt gedacht dat laaggeletterden niet werken, maar niets is minder waar. 57% van de laaggeletterden heeft betaald werk bij een werkgever. Dat zijn zo’n 740.000 laaggeletterde werknemers in Nederland. In…
EnergieNieuws
20 oktober 2021

Last van netcongestie

Teruglevering van energie aan het energienet is niet meer vanzelfsprekend. Nieuwe initiatieven voor de aanleg van grootschalig zon op dak (vanaf 10.000 m2) krijgen van Enexis op dit moment te horen dat deze niet aangesloten kunnen worden op het elektranet en dus geen energie kunnen terug leveren aan het netwerk. Dit zet een rem op verdere verduurzaming.Omdat de zogenaamde netcongestie…
BedrijfshuisvestingNieuws
20 oktober 2021

Raadsvoorstel onderzoek bedrijventerreinen

Vanuit POM zijn we het afgelopen jaar betrokken geweest bij het onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerreinen, dat door adviesbureau Stec Groep is uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Omdat we zorgvuldig moeten omgaan met de ruimte in Meierijstad, is een goede onderbouwing noodzakelijk. Op die manier kunnen goede afwegingen en keuzes worden gemaakt ten aanzien van benutting van deze…
BereikbaarheidNieuws
21 december 2021

Hoe verder met de N279?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 15 december 2021 het inpassingsplan ‘N279 Veghel-Asten’ vernietigd. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is het inpassingsplan in strijd met de eisen van een goede ruimtelijke ordening en de rechtszekerheid. Zo bevat het plan zeer ruime verkeersbestemmingen die het mogelijk maken om met de weg te…