Afvalinzameling

Voor de collectieve afvalinzameling ligt de nadruk naast de gunstige tarieven, op vermindering van afval waardoor steeds meer grondstoffen ingezameld en hergebruikt worden.
Uniek aan deze manier van inzamelen is dat alle restafvalcontainers met chip zijn uitgerust waardoor u betaalt voor de kilogrammen werkelijk aangeboden afval.

Om te voorkomen dat waardevolle grondstoffen verbrand worden en ervoor te zorgen dat deze grondstoffen een tweede leven krijgen, worden grondstoffen zoals papier, kunststof, hout e.d. uit de (rest)afvalcontainer gehouden. Doordat elke container apart wordt gewogen krijgt u meer inzicht in vaak onnodige verspilling. Voor de collectieve afvalinzameling is een samenwerking opgezet met afvalinzamelaar Van Kaathoven.

Profiteer nu van de gunstige condities!
Om deel te nemen aan de collectieve inkoopactiviteiten voor afval dient u lid te zijn van één van de bij POM aangesloten ondernemersverenigingen. Deelname aan de collectieve kosteninzameling is kosteloos.
Wanneer u wilt aansluiten bij de collectieve afvalinzameling, kunt u contact opnemen met Van Kaathoven Groep via 088 – 7310210 optie 2 / verkoopbrabant@vankaathovengroep.nl, met Jos van Asten jos@pom.nl of vul onderstaand formulier in.

Neem contact met mij op

  • De informatie die ingevuld wordt op dit formulier wordt alleen gebruikt voor communicatie over collectieve inkoop.