Skip to main content
 

Afvalinzameling

Voor de collectieve afvalinzameling ligt de nadruk naast de gunstige tarieven, op vermindering van afval waardoor steeds meer grondstoffen ingezameld en hergebruikt worden. Uniek aan deze manier van inzamelen is dat alle restafvalcontainers met chip zijn uitgerust waardoor je betaalt voor de kilogrammen werkelijk aangeboden afval.

Om te voorkomen dat waardevolle grondstoffen verbrand worden en ervoor te zorgen dat deze grondstoffen een tweede leven krijgen, worden grondstoffen zoals papier, kunststof en hout uit de (rest)afvalcontainer gehouden. Doordat elke container apart wordt gewogen krijg je meer inzicht in vaak onnodige verspilling. Voor de collectieve afvalinzameling is een samenwerking opgezet met afvalinzamelaar Van Kaathoven.

Profiteer van de gunstige condities!
Om deel te nemen aan de collectieve inkoopactiviteiten voor afval dien je lid te zijn van één van de bij POM aangesloten ondernemersverenigingen. Deelname aan de collectieve kosteninzameling is kosteloos. Wanneer je wilt aansluiten bij de collectieve afvalinzameling, kun je het onderstaand formulier invullen. Je kunt ook contact opnemen met Van Kaathoven Groep (088 – 7310210 optie 2, verkoopbrabant@vankaathovengroep.nl) of met Marjon van der Pol marjon@pom.nl.

Neem contact met mij op

  • De informatie die ingevuld wordt op dit formulier wordt alleen gebruikt voor communicatie over collectieve inkoop.
AfvalNieuws
8 februari 2022

Open Over Afval

Nederlandse afvalverwerkers krijgen ieder jaar miljoenen tonnen afval voor hun kiezen. Een deel kan gerecycled worden, maar dat een heel groot deel wordt verbrand. In een tijdperk waarin 'zero waste' en circulariteit paradepaardjes zijn geworden van de afvalwereld, klinkt dat best onwennig. Gemeenten en bedrijven scheiden hun afval veel beter dan vroeger, er wordt op grotere schaal gerecycled en er…